Bạn có thể có một số ý tưởng, nhưng bạn nên ghi nhớ điều gì khi bạn ngồi xuống để đăng ký một tên miền cho trang web của mình? Điều gì sẽ liên kết tốt nhất trên web? Bạn nên tránh những gì? Có thể, bạn đang bắt đầu một công ty mới, một thương hiệu